Facebook

Sinds gisteren is er een Facebookknop geplaatst in het submenu aan de linkerkant. Hiermee kan je naar de Facebookgroep van A.D.S.K.V. Slagvaardig. Hier worden vaak activiteiten aangekondigd en toegelicht die in de agenda op de website vermeld staan.