Bestuurswissel

Op 7 oktober 2016 is het 10e bestuur der A.D.S.K.V. Slagvaardig gedechargeerd en het 11e bestuur gechargeerd.

Het 11e bestuur bestaat uit:

Sander Meinderts
Voorzitter

Egbert Dijkstra
Penningmeester

Ties Bolding
Secretaris

Het bestuur wordt gesteund in haar taken door Jasper de Jong als commissaris interne competitie.