Bestuurswissel

Na de wissel ALV van 3 oktober is het zover: het 11e bestuur van A.D.S.K.V. Slagvaardig is gedechargeerd en het 12e bestuur gechargeerd.

Het 12e bestuur bestaat uit:
Joran van den Bosse
Voorzitter
Daan Borger
Penningmeester
Fleur van Alphen
Secretaris

Het bestuur wordt gesteund in haar taken door Jasper de Jong, commissaris interne competitie.