Vereniging

Algemene Drienerlose Studenten Knotsbal Vereniging (A.D.S.K.V.) Slagvaardig is een sportvereniging verbonden aan de Universiteit Twente. Zij staat open voor alle studenten van de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool Enschede, zo lang zij in het bezit zijn van een Unioncard.

Historie

Op de Universiteit Twente wordt knotsbal beoefend door breedtesportvereniging de Stretchers, en is het bekend geworden onder verenigingsbestuurders en andere sporters door verschillende toernooien of andere gelegenheden, georganiseerd door de Sportraad UT.
Een aantal mensen betrokken bij deze Sportraad, heeft een aantal jaar geleden het idee opgepakt om een vereniging op te richten die puur en alleen knotsbal beoefend.

Slagvaardig

Slagvaardig de Studenten Knotsbalvereniging van de UT.
Het is de enige knotsbalvereniging van Nederland.
In andere studentensteden wordt er ook wel geknotsbald, maar dan niet in verenigingsverband.

Slagvaardig heeft op dit moment ongeveer 40 leden.
In verenigingsverband trainen we samen en hebben we een interne competitie.
Daarnaast proberen we met de vereniging de sport knotsbal bekender en populairder te krijgen.
Eerst op de Universiteit Twente en het Saxion en wellicht ook daarbuiten. We doen dit door naast gewone trainingen en het organiseren van de interne competitie ook workshops te geven aan belangstellenden. Vaak zijn dit teambuildingsactiviteiten van studentenverenigingen, studentendisputen of studentenhuizen, maar andere gezelschappen zijn ook welkom!

Documenten

A.D.S.K.V. Slagvaardig heeft natuurlijk het één en ander op papier staan. Hieronder vindt je een overzicht van wat publieke documenten en formulieren. Voor vragen hierover kun je je richten tot het bestuur.

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Wedstrijdreglement
Competitiereglement
ALV machtigingsformulier
Declaratieformulier
Lidmaatschapsformulier